TİBBİ XİDMƏTLƏR

EKQ

Elektrokardioqrafiya – ürəyin işi zamanı elektrik sahələrinin  müayinəsi və qeydiyyatına metodudur. Həm yaşlı insanlarda, həm uşaqlarda kardioloji diaqnostikanın ən yayılmış və ayrılmaz metodudur. Ritm və keçiriciliyin pozulmalarında, mədə və ürək qulaqcıqlarının hipertrofiyasında, ürəyin işemik xəstəliklərində, miokard infarktında və digər ürək xəstəliklərində elektrokardioqrama əvəzolunmaz diaqnostika üsuludur. EKQ zamanı ürəyin işi bədən üzərində yerləşdirilmiş elektrodlar vasitəsilə apparata ötürülür, kardioqrama  lenti  üzərində göstərilir və kardioloq tərifindən oxunur.

EKQ üçün göstərişlər:
-Ürək yığılmalarının sayının müəyyən edilməsi
-Kəskin və xroniki miokard zədələnmələri
-Kalium, kalsium, maqnezium və s. elektrolit mübadiləsi pozulmaları
-Ürəkdaxili ötürücülüyün pozulmasının aşkar edilməsi
-Ürək işemik xəstəlikləri
-Ürəyin sol və sağ hissəsinin hipertrofiyası
-Dispanserizasiyadan keçərkən