TİBBİ XİDMƏTLƏR

Endoskopİya

Endoskopik müayinələr artıq müasir şəkildə, ağrısız və fəsadsız həyata keçirilir.

Prosedur zamanı narkoz deyil, sedasiya istifadə olunur, yəni yuxugətirici derman vasitəsilə xəstə yatızdırılır. Qastroskopiya və kolonoskopiya müayinəsi ümumilikdə 15-20 dəqiqə ərzində həyata keçirilir və pasiyent evə buraxılır.