TİBBİ XİDMƏTLƏR

Elastometrİya

Elastometriya sayəsində dəliksiz və kəsiksiz cəmi bir neçə dəqiqəyə qaraciyərinizin nə vəziyyətdə olduğunu ovcunuzun içi qədər dəqiq görüb, probleminizi bilmək mümkündür.

Elastometriyanın digər müayinə metodlarından üstünlükləri:
- Heç bir əks göstərişi yoxdur.
- Bütün yaş və çəki qruplarına tətbiq edilir.
- Müayinə dəri tamlığını pozmadan icra olunur.
- Müayinə müddəti qısa vaxt (5-15 dəqiqə) ərzində olur.
- Müayinə metodu daha sadə və zərərsiz olduğundan bir neçə dəfə təkrar etmək olar.

Prosedur necə aparılır?
Xəstəni xüsusi hazırlamağa ehtiyac olmadan çox qısa müddətdə müayinə aparılır. Pasient USM müayinədəki kimi uzanır və 5-15 dəqiqə müddətində heç bir ağrı olmadan, zədəsiz Elastometriya müayinəsindən keçir. Müayinəyə ac olaraq gəlmək məsləhət görülür.