TİBBİ XİDMƏTLƏR

Optical Coherence Tomography

Optical Coherence Tomography və ya OCT gözün strukturlarını skan etmək üçün işıq şüasını istifadə edən diaqnostik müayinələrdən biridir.

Oftalmologiyada OCT tor qişası, optik sinir və ya gözün ön seqmentinin görünüşlərini əldə etmək üçün istifadə olunur. OCT əsas fərqi, seqmentlərin daha keyfiyyətli görünüşünü əldə edilməsidir. OCT-də göz strukturlarını mikrometr səviyyəsində fərqləndirmək mümkündür. Bu cihaz eyni zamanda skaner və mikroskopdur ki, bu da retinanın strukturlarını maksimum detallı müşahidə etməyə imkan verir.

OCT ilə əldə edilə bilən məlumatların miqdarı o qədər böyükdür ki, onların istifadəsi göz xəstəliklərinin öyrənilməsini genişləndirib və hətta yenilərini kəşf etməyə imkan yaradıb.