TİBBİ XİDMƏTLƏR

Reabİlİtasİya

Reabilitasiya tibbin müalicə vasitələrindən biridir. Dayaq-hərəkət aparatı xəstəliklərinin müalicəsinə və bərpasına, həmçinin anadangəlmə və ya qazanılmış fizioloji və anatomik çatmazlıqlara yönəlmiş müalicə metodudur. Əsas məqsədi xəstənin patologiyasına əsaslanaraq fiziki sağlamlığını bərpa edib normal həyat keçirməsinə imkan yaratmaq.