TİBBİ XİDMƏTLƏR

Rentgenoqrafİya

Rentgenoqrafiya —rentgen şüaları vasitəsilə qeyri-şəffaf cisimlərin daxili quruluşunun çəkilməsidir. Ən geniş yayılmış

Ətraflı
EKQ

Elektrokardioqrafiya – ürəyin işi zamanı elektrik sahələrinin  müayinəsi və qeydiyyatına metodudur. Həm yaşlı

Ətraflı
USM

USM aparatları ilə aparılan müayinə istənilən yaş qrupu pasiyentlər üçün zərərsiz, yüksək imkanlara malik olduğundan bu

Ətraflı
Kompüter tomoqrafİyası

Müasir şüa diaqnostikasının ən informativ metodlarından hesab olunur. Kompüter tomoqrafiyası bədənin istənilən hissəsinin

Ətraflı
Laboratorİya

Funda Hospitalın tam təchizatlı və müasir laboratoriyası sizin xidmətinizdədir! Ən son nəsil cihaz və avadanlıqlar sahəsində siz qısa

Ətraflı
Endoskopİya

Endoskopik müayinələr artıq müasir şəkildə, ağrısız və fəsadsız həyata keçirilir.

Prosedur zamanı narkoz

Ətraflı
EEQ

Elektroensefaloqrafiya və ya EEQ — baş beyinin summar elektrik aktivliyini qeydə almaq və qiymətləndirmək üçün istifadə olunan

Ətraflı
Fİzİoterapİya

Funda Hospitalın fizioterapiya otağı İngiltərə və İtaliyanın BTL, Venusian, Fazinni şirkətlərinin istehsal etdiyi ən müasir avadanlıqları

Ətraflı
Elastometrİya

Elastometriya sayəsində dəliksiz və kəsiksiz cəmi bir neçə dəqiqəyə qaraciyərinizin nə vəziyyətdə olduğunu ovcunuzun içi qədər

Ətraflı
Automated phoropter

Ətraflı

Optical Coherence Tomography

Optical Coherence Tomography və ya OCT gözün strukturlarını skan etmək üçün işıq şüasını istifadə edən diaqnostik

Ətraflı
Müalİcəvİ blokada

Müalicəvi blokadalar - ağrı sindromunun meydana gəlməsinə səbəb olan patoloji ocağa dərman preparatlarının yeridilməsinə əsaslanan, ağrı və nevroloji xəstəliklərin digər

Ətraflı
Akupunktura

Akupunktura - fiziki, psixiki və emosional pozğunluq və xəstəlilərin müalicəsində istifadə olunan təbii yanaşmadır. Onun əsas ideyası sadədir. Əgər insanın hər hansı bir

Ətraflı
Reabİlİtasİya

Reabilitasiya tibbin müalicə vasitələrindən biridir. Dayaq-hərəkət aparatı xəstəliklərinin müalicəsinə və bərpasına, həmçinin anadangəlmə və ya qazanılmış

Ətraflı
Stress test

Stress testi ürək damar sistemi xəstəliklərinin araşdırılması, müalicənin effektivliyinin təyin edilməsi, fiziki gərginlik ilə

Ətraflı
Stomatolojı panoramİk rentgen

Stomatologiyada tətbiq edilən rentgenoqrafiyanı iki əsas tipə bölürlər: intraoral (bu zaman rentgenoqrafiya plyonkası ağız boşluğunda

Ətraflı
EKQ

Elektrokardioqrafiya – ürəyin işi zamanı elektrik sahələrinin  müayinəsi və qeydiyyatına metodudur. Həm yaşlı

Ətraflı
Stress test

Stress testi ürək damar sistemi xəstəliklərinin araşdırılması, müalicənin effektivliyinin təyin edilməsi, fiziki gərginlik ilə

Ətraflı
Automated phoropter

Ətraflı

Optical Coherence Tomography

Optical Coherence Tomography və ya OCT gözün strukturlarını skan etmək üçün işıq şüasını istifadə edən diaqnostik

Ətraflı
Laboratorİya

Funda Hospitalın tam təchizatlı və müasir laboratoriyası sizin xidmətinizdədir! Ən son nəsil cihaz və avadanlıqlar sahəsində siz qısa

Ətraflı
Stomatolojı panoramİk rentgen

Stomatologiyada tətbiq edilən rentgenoqrafiyanı iki əsas tipə bölürlər: intraoral (bu zaman rentgenoqrafiya plyonkası ağız boşluğunda

Ətraflı
Endoskopİya

Endoskopik müayinələr artıq müasir şəkildə, ağrısız və fəsadsız həyata keçirilir.

Prosedur zamanı narkoz

Ətraflı
Elastometrİya

Elastometriya sayəsində dəliksiz və kəsiksiz cəmi bir neçə dəqiqəyə qaraciyərinizin nə vəziyyətdə olduğunu ovcunuzun içi qədər

Ətraflı
Rentgenoqrafİya

Rentgenoqrafiya —rentgen şüaları vasitəsilə qeyri-şəffaf cisimlərin daxili quruluşunun çəkilməsidir. Ən geniş yayılmış

Ətraflı
Kompüter tomoqrafİyası

Müasir şüa diaqnostikasının ən informativ metodlarından hesab olunur. Kompüter tomoqrafiyası bədənin istənilən hissəsinin

Ətraflı
Fİzİoterapİya

Funda Hospitalın fizioterapiya otağı İngiltərə və İtaliyanın BTL, Venusian, Fazinni şirkətlərinin istehsal etdiyi ən müasir avadanlıqları

Ətraflı
Reabİlİtasİya

Reabilitasiya tibbin müalicə vasitələrindən biridir. Dayaq-hərəkət aparatı xəstəliklərinin müalicəsinə və bərpasına, həmçinin anadangəlmə və ya qazanılmış

Ətraflı
EEQ

Elektroensefaloqrafiya və ya EEQ — baş beyinin summar elektrik aktivliyini qeydə almaq və qiymətləndirmək üçün istifadə olunan

Ətraflı
Müalİcəvİ blokada

Müalicəvi blokadalar - ağrı sindromunun meydana gəlməsinə səbəb olan patoloji ocağa dərman preparatlarının yeridilməsinə əsaslanan, ağrı və nevroloji xəstəliklərin digər

Ətraflı
Akupunktura

Akupunktura - fiziki, psixiki və emosional pozğunluq və xəstəlilərin müalicəsində istifadə olunan təbii yanaşmadır. Onun əsas ideyası sadədir. Əgər insanın hər hansı bir

Ətraflı
USM

USM aparatları ilə aparılan müayinə istənilən yaş qrupu pasiyentlər üçün zərərsiz, yüksək imkanlara malik olduğundan bu

Ətraflı